Березовская районная библиотечная система

СТРУКТУРА, РЕЖИМ РАБОТЫ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

БЕРЕЗОВСКАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА В ПЕЧАТИ

Bereza District Library System

Adress: Sovetskaya street, 18, 225209, Bereza, Brest region.
E-mail: bereza_cbs@mail.ru
Director of DLS – Makarevich Irina Lvovna
tel. 8(01643) 4-19-56

Library service of Bereza district is provided with:
* 26 public libraries
* 21 village libraries
* 4 town libraries in Bereza and Beleozersk
* 1 library bus

For population service:
*427 thousand items of collection including books, periodicals, maps, slides, electronic and other documents
*commercial collection (requiring payment )
*information services via the Internet
*possibility to receive documents from other libraries
*modern scanning, copying and printing devices

Libraries Public Centers:
*The Public Center of Legal Information(Central District Library, Beloozersk City Library)
*The School of Legal Knowledge 
*The Center of Civil Patriotic Education (Malech Rural Library)
*The Center of Ecological Education (Sporovo Rural Library)
*The Center of Popularization of Healthy Way of Life (Narutovichy Rural Library)
*The Public Museum of Ethnography and Peasant Life (Voiteshyn Rural Library)
*Amateur Society of Regional Literature Studies “Vytoky Bashty” (Selets Rural Library)

Spare time services:
*clubs of interests
*literature theaters
*literature and poetry groups
*children puppet-shows (flanelegraf, Batleika)
*clubs of family reading
*clubs for elderly people

Libraries organize:
*presentations, premiers of books, exhibitions
*book celebrations
*surveys of new books and periodicals
*meetings with poets, writers and other creative people

Don’t waste time – read!
Welcome to our libraries!

Bierozowski rejonowy system biblioteczny

Adres: ul Sowieckaya 18 225209 m.Bieroza Wojewódstwo Brzeskie
E-mail.: bereza_cbs@mail.ru. Dyrektor Makarewicz Iryna Lwowna
tel. 8(01643)4-19-56
Obsługa biblioteczna rejonu Bierozowskiego zapełnia:
26 bibliotek publicznych ,
21 bibliotek wiejskich,
4 biblioteki miejskie w mieście Bieroza i Biełooziersku,
1 bibliobus.
Resurs do obsługi populacji:
427 tysięcy jednostek przychowywania, łączące książki, wydania periodyczne, mapy, slajdy, elektroniczne i inne dokumenty, zbiór komercyjny (płatny), usługi informacyjne po przeż internet, Możliwość otrzymania dokumentów z innych bibliotek, Współczesne urządzenia dla skanowania, kopiowania i drukowania. 

Centrum Biblioteczno informacyjne:
Publiczne centrum informacji prawnej (Centralna biblioteka rejonowa, Biełooziorska biblioteka miejska im, N. Matiasz) Szkoła wiedzy prawnej,
Centrum wychowania patryotycznego (Mielczneńska biblioteka wiejska)
Centrum edukacji ekologicznej (Sporowska biblioteka wiejska)
Centrum popularizacji zdrowego trybu życia (Narutowiczska biblioteka wiejska)
Centrum czytania rodzinnego (Zdzitowska biblioteka agromiejska)
Ekspozycja pamięci poetki Niny Matiasz “У спагаддзе абярэжлiвай нябесаў” (Biełoozierska biblioteka miejska im. N Matiasz)
Powszechne muzeum etnografii i zycia wiejskiego (Wojcieszyńska biblioteka wiejska)
Salon literaturowy «Wytoki Baszty» (Sielecka biblioteka wiejska)
Organizacja wolnego czasu: Kluby według zainteresowań, Teatry literaturowe, grupy literaturowo-poetyckie, dziecięce teatry lalek (Flanelegraf, Batlejka) Klub czytania rodzinnego, Kluby dla seniorów. Biblioteki organizują: Prezentacje, prezentacje ksiązek, wystawy, święta książki, przeglądy nowych książek i wydań periodycznych, spotkania z poetami, pisarzami i innymi osobami twórczymi.

Nie trać Czasu ! Czytaj !
Zapraszamy do naszych bibliotek !